بازی جدید و آنلاین - دزدان دریایی

بازی دزدان دریایی طوفان دزدان دریایی! سلام،وقت رفتن است رفیق - الان بازی کنید و تجربه ماجراجویی جدیدی را در دنیا دزدان دریایی به دست آورید- بازی طوفان دزدان دریایی! بادبان ها را بالا ببرید و به صورت آنلاین دزدان دریایی دیگر را نابود کنید! نیزه های خود را آماده کنید،هیولاهای دریایی را نابود کنید، در این بازی می توانید با دوستان خود به جنگ دیگر کاربران بروید و کشتی آنها را به اعماق آب ها بفرستید. اتحاد بسازید و برای اتحاد خود یک جزیره بخرید. این جزیره پایگاه افتخارات شما خواهد بود.
مهم نیست در جنگ با هیولاها یا بازیکن های دیگر باشید،بازی دزدان دریایی شما را در این بازی غافلگیر می کند. Pirate Game
یک نام کاربری انتخاب کنید و آن را در دریاها جاودانه کنید. در جزیره اتحاد می توانید برج و قلعه بسازید تا اتحاد دیگر نتوانند به شما حمله کنند.
هیولاهای دریایی نیز می توانند محافظان خوبی برای شما باشند! اکنون رایگان بازی کنید.